Paul Signac (1863-1935) var en fransk post-impresjonistisk maler og en av de ledende representantene for pointillismen, en stil som brukte små prikker av ren farge for å skape en helhetlig effekt. Signac var kjent for sine lyse og fargerike malerier, som ofte viste havet, landskapet og hverdagslige scener.

Signac startet sin karriere som maler i 1880-årene, og ble raskt tiltrukket av pointillismen. Han ble en av de mest dyktige utøverne av stilen, og arbeidet hardt for å utvikle en egen teknikk og stil. Hans malerier viser en sterk følelse av lys og bevegelse, og er preget av en nesten matematisk nøyaktighet i bruk av farge.

Signacs innflytelse på kunsthistorien har vært stor, og hans arbeid har vært en inspirasjon for mange senere kunstnere. Hans eksperimentering med farge og lys, og hans bidrag til utviklingen av pointillismen, har gjort ham til en av de mest betydningsfulle malerne i det 19. århundret.