GEIR FELLING

Født 1963 i Oslo
……………………………………………………………………………………………………………

KUNSTNERISK BAKGRUNN:

Hull School of Architecture, UK: 1988-89
- Strykejernet Kunstskole, Oslo: 1989-1990
Grafisk Design MI: 1990-91

- Art Students League of New York, USA: 2003

- Hospitert hos kunstner Morten Thoresen, Fredrikstad: 2006-2009

Diverse mindre utstillinger Oslo, Bærum og Italia (I quattro norvegesi): 2004-2009

Utstillinger 2023:
TAKTERRASSEN MOHN-GÅRDEN, Filipstad august 23
DALYPE GALLERI, Sagene september 23

Felling er ellers utdannet psykoterapeut og tidligere magasin-utgiver, forlegger og
historisk dokumentarist (Migrationage), samt forfatter av bøkene «Fra romer til ridder» (2010) og «Gotisk Menora» (2020)