Christian Krohg (1852-1925) var en norsk maler og forfatter, og en av de mest betydningsfulle norske kunstnerne i andre halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Han var kjent for sin realistiske stil og sin interesse for å portrettere arbeiderklassen og samfunnets utstøtte.

Krohg hadde en utdannelse fra Tyskland og Frankrike, og han var påvirket av den realistiske og naturalistiske kunstbevegelsen som oppsto i Europa på denne tiden. Han var også en viktig del av den norske kunstnerkolonien som oppsto på slutten av 1800-tallet.

Krohgs kunstneriske arv har hatt en stor innvirkning på norsk kunst og kultur, og hans verk blir fortsatt ansett som noen av de mest betydningsfulle i norsk kunsthistorie. Krohg ble også en viktig lærer og inspirator for en ny generasjon norske kunstnere som kom etter ham, og han bidro dermed til å forme norsk kunst og kultur på en måte som fortsatt påvirker oss i dag.