I samarbeid med Odd Harrongs familie har vi gleden av å kunne tilby Vintage originaltrykk av Odd Harrongs mest kjente verker. Alle bildene er i svært begrenset opplag, og de er signert og nummerert av Odd Harrong.

Odd Harrong (1913-1981) var en norsk grafiker og bildekunstner. Som ung voksen på 1930-tallet var han kjent som en aktiv bidragsyter i det lokale kulturlivet i Kirkenes. Harrong lagde ofte satiriske tegninger og tekster, ofte med politisk innhold. Blant annet bitende kritikk av Adolf Hitler og nazismens ideologi allerede 6 år før Charlie Chaplins «Diktatoren».

Odd Harrong huskes i dag først og fremst for sine linoliumssnitt. Allerede blant de tidlige arbeidene finnes det motiver som skildrer reindrift og samenes liv. Andre motiver ble hentet fra fiskernes og sjøfolkets strabasiøse tilværelse. Samemotivene ble hans lidenskap. Harrong tok for seg et bredt spekter av samenes liv og virke og skildrer samtidig værforhold og nordlys. Alt satt inn i Finnmarks landskap. Formspråket er enkelt og flatepreget med stiliserte figurer, en de har likevel en nær forbindelse til det levende og realistiske.