Nikolai Astrup (1880-1928) var en norsk kunstner og maler, kjent for sine unike og fargerike landskapsmalerier som skildret den norske naturen og folkelivet på Vestlandet. Hans malerier var preget av en magisk og symbolsk stil som gjorde dem til noen av de mest særegne verkene i norsk kunsthistorie.

Astrup var født og oppvokst på en gård på Vestlandet, og hans kunst var sterkt påvirket av hans opplevelser og erfaringer fra barndommen. Han brukte sterke og kontrasterende farger for å skape en magisk og mystisk atmosfære i sine malerier, og han var opptatt av å skildre det norske landskapet på en måte som var både realistisk og symbolsk.

Astrups innflytelse på norsk kunst og kultur har vært stor, og hans malerier blir fortsatt beundret og studert av kunstkritikere og kunstinteresserte over hele verden. Hans kunstneriske arv har bidratt til å forme norsk kunsthistorie på en unik og viktig måte, og hans verk vil fortsatt være en viktig del av norsk kunst og kultur i fremtiden.